RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016r) informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Siekierkowski reprezentujący Pracownię Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN z siedziba w Bydgoszczy (85-791) przy ul. Stanisława Duboisa 6/5-6, NIP 554-185-80-04
2. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@prokan.pl, tel. 52 552 00 82 lub listownie na adres ul. Stanisława Duboisa 6/5-6, 85-791 Bydgoszcz.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umów, w zakresach określonych w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą instytucje państwowe, podwykonawcy oraz pracownicy Administratora Danych – w zakresie niezbędnym do realizacji umów.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza EOG.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji wspomnianych wyżej umów.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia stosowania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak sprzeciw spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umów.

Piotr Siekierkowski

masz pytania

skontaktuj się z nami

]

Dział marketingu i rozwoju
Marzena Siekierkowska

tel. 52 552 00 82, +48 664 176 268
e-mail: marzena.siekierkowska@prokan.pl

]

Pracownia instalacji wod-kan-gaz:

tel. 52 552 00 82
e-mail: pl@prokan.pl

]

Pracownia instalacji c.o., wentylacji:

tel. 52 522 31 52
e-mail: ms@prokan.pl

]

Pracownia instalacji
elektrycznych i teletechnicznych:

tel. 52 346 83 38
e-mail: zl@prokan.pl

Copyright ©2023 by PROKAN. All rights reserved |  Polityka plików cookies | RODO